Değerli Meslektaşlarım,

Eğitim gönüllüsü Dr. Ahmet KELEŞOĞLU onuruna düzenlenecek olan Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu 22-24 Kasım tarihlerinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilecektir. Dr. Ahmet KELEŞOĞLU önceliği her zaman çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine vermiş, ülkeye ve insanımıza karşı sorumluluklarını yerine getirmekten, eğitim alanında katkılar sağlamaktan mutlu olan bir eğitim gönüllüsüdür. Sempozyumun Dr. Ahmet Keleşoğlu onuruna düzenlenmesi bizleri ayrıca mutlu etmektedir.

Yirmibirinci yüzyılda dünyamız hızla değişmekte, toplum değişmekte ve eğitimde paradigmalar değişmektedir. Eğitimde eski paradigmalar geçerliğini yitirmektedir. Eğitim paradigmalarındaki değişimlere paralel olarak eğitimin geleceğini etkileyebilecek değişimlerin analiz edilmesi bir zorunluluk olmuştur. Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumunun bu işlevi yerine getirmede bir başlangıç olacağına inanmaktayız.

Eğitimde yeni paradigmalar eğitim ve öğretim uygulamalarında yeni yönelimleri ortaya çıkarmaktadır. Aynı zamanda kurumların yeniden yapılanmalarını da zorunlu kılmaktadır. Sempozyumda; yeni gelişmelerin eğitimciler için sonuçlarının tartışılması, eğitimin tüm alanlarında yeni yönelimlerin uygulama örneklerinin paylaşılması, kurumların yeniden yapılanma eğilimlerinin tartışılması hedeflenmektedir. Bu noktada sempozyumun önemli paylaşımlara fırsat sağlayacağı umulmaktadır.

Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu, eğitimde yeni yönelimler konusunda dünyada ve ülkemizde öne çıkan gelişmelerin, akademisyenler, eğitim yöneticileri, öğretmenler, eğitim uzmanları ve öğretmen adayları tarafından tartışıldığı bir platform olmayı amaçlamaktadır. Katılımlarınızı ve katkılarınızı bekler, saygılar sunarız.

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL
Dekan
Mustafa Sonay GÜRGEN
Selçuk Ecza Genel Müdürü